pnprint Home Kontakt pnprint

clocksOTVÁRACIE HODINY
pondelok - piatok
06:30 - 15:00 hod.
obedňajšia prestávka
11:30 - 12:00 hod.

pnprint

PROFIL FIRMY

Naša spoločnosť PN print, spol. s r. o. bola založená 8. 2. 1993.

Od založenia až do konca roku 2005 niesla meno Tising press, spol. s. r. o. .

Medzi základné predmety činnosti patrí výroba periodických a neperiodických publikácií,
merkantilných a spoločenských tlačív a tlačovín a taktiež aj vydavateľská neperiodická činnosť.

Našou prioritou je v prvom rade vyhovieť Vašim požiadavkám.

Dlhoročná prax v polygrafickej výrobe a neustála inovácia techniky a technologických procesov zaručuje kvalitu a zároveň cenovú konkurencieschopnosť produktov.

Osemnásťčlenný tím pracovníkov pracuje pre Vás a vynakladá všetky sily na splnenie Vašich požiadaviek.

Naša firma vytvára pre Vás tie najlepšie podmienky pre Vašu zákazku....

spontane

© PNprint, spol. s r. o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany